Centrum DZWONI

Początek roku z pracą u boku


W lutym b.r. dzięki pracy zgierskiego zespołu CENTRUM DZWONI udało się zatrudnić kolejną osobę. Pan Janusz jest naszym nowym uczestnikiem projektu, który po ukończeniu edukacji nie podejmował żadnej aktywizacji zawodowej.

Odbywając indywidualne zajęcia praktyczne na stanowisku pracownik sprzątający w firmie TECHMARK, która jest producentem wyrobów metalowych od razu przekonał do siebie pracodawcę. Dobrze opanował wykonywane czynności, a także pokazał że jest dobrym i pełnowartościowym pracownikiem.

Pracodawca zatrudniając Pana Janusza w pełnym wymiarze czasu pracy podkreślił, że jest pod wrażeniem jego zaangażowania i motywacji do podejmowanych działań.

Na osiągnięty sukces mają wpływ wszyscy specjaliści CENTRUM, którzy od samego początku wspierają Pana Janusza i chętnie pomagają w każdej napotkanej trudności.

Pan Janusz w związku z podjęciem zatrudnienia również widzi same plusy: ma możliwość wyjścia z domu, poznania nowych ludzi, zdobycia doświadczenia, a także pozyskania środków finansowych.

W tej sytuacji mamy nadzieję, że Pan Janusz przy wsparciu trenera pracy utrzyma zatrudnienie i będzie osiągał dalsze sukcesy w pracy.

Liczymy na to, że miesiąc luty będzie równie owocnym miesiącem dla pozostałych uczestników CENTRUM DZWONI w ZGIERZU.

Poniżej przedstawiamy zdjęcie Pana Janusza w pracy :

04/02/2016 - 10:20