Centrum DZWONI

Poniedziałkowe warsztaty w Centrum DZWONI w Warszawie


Centrum DZWONI w Warszawie prowadzi dla uczestników grupowe warsztaty z kompetencji społecznych.

Aktualnie spotkania będą odbywać się każdy poniedziałek w biurze Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie mieszczącym się przy ul. Kaczej 21 w godzinach 17.00-19.00. Do tej pory odbyły się trzy spotkania cieszące się dużą popularnością.

Na każdych zajęciach będziemy poruszać tematy m.in. : stereotypy, mobbing, komunikacja, mocne i słabe strony. Zajęcia trwają do dwóch godzin. Zachęcamy Beneficjentów do uczestnictwa i wyrażania własnego zdania na forum grupy.

Zapraszamy!

18/01/2016 - 19:55