Centrum DZWONI

Staże w Jarosławiu


Pan Adam swój udział w projekcie Centrum Dzwoni rozpoczął jako osoba nieaktywna zawodowo. Po różnych formach aktywizowania w dniu 2 listopada rozpoczął kolejny etap swojej ścieżki zawodowej - staż.

Z dużym zaangażowaniem podjął się pracy w Przedsiębiorstwie Usługowo- Handlowym "Bester". Swoją osobą wzmocnił zespół, który zajmuje się etykietowaniem, zgrzewaniem i pakowaniem produktów pasmanteryjnych do wysyłki. Do jego czynności należy również układanie pod względem rozmiaru i koloru produktów w magazynie.

Klient Centrum DZWONI od pierwszych dni z serdecznością został przyjęty do grona pracowników firmy, z dużym zaangażowaniem realizuje swoje zadania określone w programie stażu co wzmacnia jego poczucie wartości i spełnienia. 

Zbliża się już ku końcowi pięciomiesięczny staż pani Barbary na stanowisku pomocnik cukiernika. Staż był poprzedzony bezpłatną, tygodniową praktyką zorganizowaną w ramach projektu Centrum DZWONI, która zaowocowała chęcią dalszej współpracy ze strony pracodawcy.

Pani Barbara, przy ciągłym wsparciu trenera pracy, nabywała umiejętności zawodowych związanych z całym procesem produkcji ciastek, tzn. ćwiczyła wyrabianieciasta, wycinanie, pieczenie i pakowanie ciastek. Jak się okazało praca na tym stanowisku wymaga wiele wysiłku oraz dużej odpowiedzialności. Po kilku miesiącach intensywnej pracy możemy powiedzieć, że pani Barbara jest specjalistką w produkcji ciasteczek o nazwie „kocice oczka” a przygotowanie ich sprawia jej wiele radości.

Staż finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu w wyuczonym przez panią Barbarę zawodzie był cennym doświadczeniem zawodowym. Wpłynął także na wzmocnienie kluczowych umiejętności psychospołecznych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

10/12/2015 - 20:02