Centrum DZWONI

Wesprzyj samodzielność i niezależność dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – przekaż 1 % podatku na Centrum DZWONI


Rok 2016 jest rokiem wyjątkowym dla Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Obchodzimy swój pierwszy dwucyfrowy jubileusz działalności – 10 lat

Przy tej szczególnej dla nas okazji zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności w roku jubileuszowym poprzez przekazanie nam kwoty wynikającej z 1% podatku.

Wpłaty 1% można dokonać na:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
BANK PEKAO S.A. W WARSZAWIE 
89 1240 5992 1111 0000 4776 7302
KRS 0000162757
z dopiskiem „Centrum DZWONI”

07/03/2016 - 10:00