Centrum DZWONI

Aktualności


W sobotę 14 lutego beneficjenci Centrum DZWONI w Jarosławiu w ramach grupowego wsparcia psychologicznego zorganizowali wyjazd do Rzeszowa – stolicy Podkarpacia. Celem zajęć było poszerzenie umiejętności z zakresu rekreacji i organizacji czasu wolnego oraz kształtowanie otwartości na nowe doświadczenia.

03/03/2015 - 15:33

Jedną z form wsparcia oferowaną dla klientów Centrum DZWONI są zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy. Mają one na celu zaangażowanie beneficjentów projektu w proces poszukiwania pracy oraz naukę korzystania z instrumentów rynku pracy.

03/03/2015 - 11:59

„Ja chcę pracować!... Mogę robić wszystko!”- to słowa pana Jana - uczestnika Centrum DZWONI w Zgierzu - którym w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa i likwidacji etatu w lutym 2015 roku rozwiązano umowę o pracę. Zmotywowany do podjęcia pracy, pełen zaufania do pracowników Centrum DZWONI natychmiast odbył warsztaty praktyczne jako pracownik porządkowy.

03/03/2015 - 11:26

Z dumą zawiadamiamy, że w lutym kolejne dwie osoby z naszego Centrum podjęło zatrudnienie. Pan Arkadiusz rozpoczął pracę w restauracji KFC na stanowisku pracownik kuchni, natomiast pan Mariusz z końcem lutego podjął pracę w restauracji Mc Donald`s na stanowisku pracownik porządkowy restauracji.

Uczestnicy z nowej grupy rozpoczęli w tym miesiącu próbki pracy oraz zajęcia praktyczne. Pan Maciej wykonywał prace porządkowe na terenie zewnętrznym i wewnętrznym w Kole PSOUU w Gdańsku. Do jego obowiązków należało dbanie o czystość sali gimnastycznej oraz prace porządkowe na drodze dojazdowej do budynku. 

28/02/2015 - 22:28

W celu merytorycznego wsparcia prac nad wdrożeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia do opisu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w projekcie Centrum DZWONI został powołany Zespół ds. Monitorowania ICF. Zadaniem zespołu jest wypracowanie takiego systemu klasyfikacji, który będzie oddawał rzeczywisty obraz funkcjonowania danej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiadając tym samym na jej realne potrzeby.

18/02/2015 - 21:31

W dniach 29.01- 11.02.2015 uczestniczka projektu Centrum DZWONI, pani Agata Kaleta odbywała indywidualne zajęcia praktyczne na stanowisku pomocy biurowej w Wydziale Finansowo- Księgowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rozpoczęcie praktyk poprzedzone zostało konferencją prasową z udziałem Danuty Stachury Olejniczak - Dyrektor Generalnej MUW, Moniki Zimy Parjaszewskiej - wiceprezes PSOUU i Leszka Bocheńskiego - trenera pracy.

16/02/2015 - 08:54

Podejmujemy chęć pisania regularnych artykułów na stronę Centrum Dzwoni w ramach psychoedukacji. Rozpoczynamy pierwszy temat o komunikacji, gdyż wydaje nam się ona tak ważna w codziennym życiu. Dzięki niej wyrażamy siebie, budujemy relacje i kontaktujemy się z innymi ludźmi. W tym artykule piszemy o rodzajach komunikacji. W szczególności zwracamy uwagę na komunikację niewerbalną, która tak często jest pomijana.

10/02/2015 - 09:48

Beneficjenci projektu Centrum DZWONI w Jarosławiu w ramach grupowego wsparcia psychologicznego odbyli wizytę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu. Celem zajęć była nauka korzystania z zasobów biblioteki jako konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, środka do zdobywania informacji, realizacji zainteresowań.

06/02/2015 - 15:09

W Centrum DZWONI w Zgierzu rok 2015 rozpoczęliśmy pomyślnie od kolejnego zatrudnienia naszego klienta na otwartym rynku pracy. Pan Tomasz Pietkiewicz z początkiem stycznia rozpoczął pracę na stanowisku pracownika gospodarczego. Do jego obowiązków należy sprzątanie klatek schodowych oraz pomieszczeń wydzielonych.

06/02/2015 - 14:41

Podczas spotkania grupy ekspertów w ramach projektu: Śląskie sprawniej -  wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”, bytomskie Centrum DZWONI promowało model zatrudnienia wspomaganego i wykorzystanie instytucji trenera pracy w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

06/02/2015 - 14:29

Strony