Centrum DZWONI

Aktualności


Wśród nowo zrekrutowanych osób zmotywowanych do zatrudnienia znaleźli się m.in. pani Beata, pan Damian, pani Ela i pan Tomasz, którzy odbyli już jednodniowe próbki pracy na trzech różnych stanowiskach i szykują się do podjęcia kolejnych kroków na drodze aktywizacji zawodowej.

06/02/2015 - 12:45

W styczniu pan Łukasz odbył próbki pracy w trzech przedsiębiorstwach o zróżnicowancyh profilach działań. Podczas zajęć m.in. składał elementy części urządzeń, wykonywał prace gospodarcze, a trzecią próbkę odbył w fabryce zajmującej się produkcją kartonów. Ostatnia próbka sprawiła panu Łukaszowi najwięcej satysfakcji, dlatego podjął decyzję o tym, że odbędzie tu Indywidualne Zajęcia Praktyczne.

06/02/2015 - 11:56

Styczeń był bardzo aktywnym i dobrym miesiącem. Zatrudnienie uzyskały trzy osoby, w perspektywie najbliższych tygodni podjąć pracę mają dwie kolejne. Sześciu nowo zrekrutowanych uczestników pojechało do Sopotu na dwudniowy wyjazd integracyjno-motywacyjny. Podczas wyjazdu intensywne zajęcia szkoleniowe zostały urozmaicone zajęciami rekreacyjnymi, takimi jak spacer po Monte Cassino i wieczorne wyjście na kręgle.

03/02/2015 - 12:33

Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pojawił się artykuł dotyczący treningów zawodowych osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni lat zorganizowano wiele takich treningów w Urzędzie. Stanowiska pracy, na których praktykanci doskonalą swoje umiejętności, są dostosowywane do ich indywidualnych predyspozycji i potrzeb. W najbliższym czasie w Biurze Księgowo-Budżetowym Urzędu rozpocznie staż beneficjentka Centrum DZWONI.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu:

30/01/2015 - 09:08

Centrum DZWONI ze Zgierza udało się pozyskać nowego pracodawcę. Jest nim salon piękności "Studio 10" w Łodzi, świadczący usługi fryzjerko-kosmetyczne.

Nasza beneficjentka, pani Anna Anielak, odbyła u nowego pracodawcy warsztaty praktyczne - przez trzy dni wykonywała czynności porządkowe.

08/01/2015 - 08:57

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z programu Anny Maruszeczko pt. "Zielone Drzwi", w którym w okresie świątecznym gościła pani Monika Zakrzewska - koordynator projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz doradca zawodowy planowania kariery osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczki programu - pani Monika Zakrzewska oraz pani Agata Spała, która prowadzi agencję doradztwa personalnego - przyglądają się rynkowi pracy oraz możliwościom osób niepełnosprawnych w procesie rozwoju zawodowego.

05/01/2015 - 17:32

W grudniu Pani Katarzyna zakończyła indywidualne zajęcia praktyczne w hostelu Riverside, który znajduje się na gdańskiej Starówce. Obecnie trwają rozmowy na temat możliwości podjęcia zatrudnienia w tym miejscu. Trener Kuba wprowadził pracodawcę w tematykę dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.

18/12/2014 - 15:56

W dniu 26.11.2014 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Placu Bankowym w Warszawie doszło do uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy MUW, reprezentowanym przez Pana Wojewodę Jacka Kozłowskiego, a Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, reprezentowanym przez Panią Wiceprezes Monikę Zimę-Pariaszewską. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

18/12/2014 - 10:42

W dniu 14 listopada 2014r. Beneficjenci projektu Centrum DZWONI w Jarosławiu wzięli udział w III Jarosławskich Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Przedsięwzięcie miało na celu pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i wszystkim zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia oraz stworzeniu możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.

16/12/2014 - 15:11

W dniach 8-9 grudnia 2014 roku do Warszawy przyjechali pracownicy wszystkich Centrów DZWONI w Polsce: z Gdańska, Zgierza, Bytomia, Jarosławia; nie zabrakło też pracowników warszawskiego Centrum DZWONI. W spotkaniu wzięła również udział kadra zarządzająca.

16/12/2014 - 14:30

Strony