Centrum DZWONI

Aktualności


Dzięki uczestnictwu w projekcie Centrum DZWONI w Zgierzu,  dwoe kolejne osoby - Pani Agnieszka i Pan Krzysztof - uzyskali zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Pani Agnieszka to nasza klientka z ostatniej zrekrutowanej grupy osób. Pan Krzysztof współpracuje z nami dłużej.

12/12/2014 - 12:37

W listopadzie większość uczestników z grupy zrekrutowanej we wrześniu rozpoczęła indywidualne zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach, na stanowiskach pracy indywidualnie dobranych do ich preferencji i możliwości. Wybór stanowisk był wynikiem wstępnej weryfikacji predyspozycji uczestników, która składała się z trzech jednodniowych warsztatów praktycznych, przeprowadzanych na różnych stanowiskach pracy, wymagających wykonywania różnorodnych obowiązków.

 

03/12/2014 - 21:14

Działania Centrum DZWONI nakierowane są na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Przez cały czas realizacji projektu pomagamy osobom w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy, wdrożeniu się w obowiązki  pracownicze i utrzymaniu zatrudnienia.

25/11/2014 - 20:31

23 września 2014 roku w regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze” Centrum DZWONI w Bytomiu zostało wyróżnione nagrodą Super Lodołamacza. Nagroda ta jest dodatkowym wyróżnieniem przyznawanym „najlepszym z najlepszych” spośród firm, instytucji i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

25/11/2014 - 18:18

W obecnym okresie finansowania już 3 grupy uczestników Centrum DZWONI w Bytomiu odbyły warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Warsztaty prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mają na celu przygotowanie uczestników w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w roli pracownika.

25/11/2014 - 18:05

We wrześniu kolejna grupa uczestniczyła w wyjazdowych warsztatach integracyjno-motywacyjno-szkoleniowych. Tym razem warsztaty zorganizowaliśmy w Pszczynie. W samym centrum tego urokliwego miasta uczestnicy rozpoczęli swoją przygodę ze światem pracy.

25/11/2014 - 17:25

Jak co roku pod koniec sierpnia w Bytomiu odbył się III Turniej Sportowy „ISKRY” – turniej piłki nożnej połączony z zawodami sprawnościowymi i grillowaniem. To już tradycyjne coroczne spotkanie uczestników, pracowników i przyjaciół bytomskiego Centrum DZWONI.

25/11/2014 - 17:02

Beneficjenci projektu  Centrum DZWONI w Jarosławiu czynnie działają w ruchu self-adwokatów, który został powołany przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu w ramach projektu „Usłysz nasze głosy: Obywatel na pierwszym miejscu”.

24/11/2014 - 09:48

Pani Ania, pan Łukasz i pani Barbara to kolejne osoby, które dzięki udziałowi w projekcie Centrum DZWONI w Zgierzu uzyskały w październiku b.r. zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Pan Łukasz i pani Anna zostali zatrudnieni w położonym w centrum Łodzi hostelu na stanowisku pokojowy/a. Pani Barbara natomiast podjęła pracę na stanowisku pracownika sprzątającego w placówce kulturalnej zajmującej się edukacją dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

18/11/2014 - 14:43

Podobnie jak w Centrum DZWONI w Zgierzu i Gdańsku, jarosławskie Centrum zorganizowało we wrześniu wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla nowo zrekrutowanych uczestników.

14/11/2014 - 19:06

Strony