Centrum DZWONI

Aktualności


W październiku w gdańskim Centrum Dzwoni rozpoczęliśmy proces aktywizacji zawodowej z nowo zrekrutowaną grupą uczestników. Panowie: Piotr, Adam, Krystian, Wojciech, oraz panie: Agata oraz Katarzyna, sprawdzili swoje umiejętności manualne w rozlewni liquidów. Ponadto trzech panów odbyło warsztaty praktyczne na terenie Dziennego Domu Opieki w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie wykonywali prace ogrodowe. Pani Beata rozpoczęła indywidualne zajęcia praktyczne w hurtowni napojów, gdzie m.in. przygotowywała napoje do wysyłki.

13/11/2014 - 22:53

We wrześniu b.r. do Centrum Dzwoni w Gdańsku dołączyło dziewięciu nowych uczestników, którzy wzięli udział w pięciodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, a także w dwudniowych integracyjnych warsztatach wyjazdowych w miejscowości Tuchom na Kaszubach.

 

13/11/2014 - 22:26

W dniach 15-16 września oraz 4-5 listopada b.r. odbyły się kolejne wyjazdowe warsztaty monitorująco-integracyjno-szkoleniowe dla nowych beneficjentów projektu Centrum DZWONI w Zgierzu.

 

13/11/2014 - 21:07

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury ostatniego wydania eBIFRON (Numer 2/2014), którego tematem przewodnim był model zatrudnienia wspomaganego wdrażany w Polsce. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu pt."Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną - doświadczenia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", którego udzieliła Monika Zakrzewska - koordynator naszego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie-Centrum DZWONI”.

10/11/2014 - 15:41

W październiku, w Warszawie odbyło się kolejne 2-dniowe spotkanie informacyjno-monitorujące kadry merytorycznej i zarządzającej projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” realizowanego w ramach zadania „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego ze środków PFRON.

05/11/2014 - 09:20

W dniu 17.06.2014 r. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbyła się Konferencja naukowa „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego. W konferencji wzięła udział delegacja z Centrum DZWONI, zaproszona przez organizatorów jako jednostka wdrażająca standardy ICF w praktycznej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Tematyka konferencji dotyczyła umiejętności stosowania ICF oraz spojrzenia na Osobę z niepełnosprawnością w sposób podmiotowy, uwzględniający wpływ czynników środowiskowych na ich zastosowanie.

03/07/2014 - 12:44

W ostatni weekend czerwca grupa Uczestników bytomskiego Centrum DZWONI wyjechała do Wisły. W sobotę rano ruszyliśmy w podróż, by odnaleźć w sobie pasję, chęć pracy oraz wzmocnić motywację i kompetencje niezbędne do poszukiwania pracy.

03/07/2014 - 10:08

Beneficjenci Centrum DZWONI, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, mają możliwość odbycia stażu zawodowego ze środków Urzędów Pracy oraz otrzymania wsparcia trenerów pracy na każdym etapie organizacji i trwania stażu. Długość trwania stażu to 3 do 6 miesięcy.

27/06/2014 - 13:47

W dniu 18.06.2014 roku zaproszona reprezentacja Centrum DZWONI pojawiła się na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zgierzu. Celem naszej wizyty było spotkanie oraz rozmowa z absolwentami szkoły oraz ich rodzicami. Wszystkim zainteresowanym osobom przedstawiono naszą ofertę zatrudnienia wspomaganego w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze na łonie przyrody.

26/06/2014 - 14:11

W czerwcu rozpoczęliśmy poszukiwania nowych miejsc praktyk dla naszych beneficjentów. Pan Tomasz podczas spotkań z doradcą zawodowym sprecyzował swoje oczekiwania i wyraził chęć pracy związanej z motoryzacją.

26/06/2014 - 14:02

Strony