Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bytomiu


Centrum DZWONI w Bytomiu jako pierwsza organizacja w województwie śląskim rozpoczęła kompleksowe działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Od 2006 roku wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przełamywaniu obaw, stereotypów i wyznaczaniu nowej jakości ich aktywności w społeczeństwie. W oparciu o model zatrudnienia wspomaganego staramy się łączyć ze sobą działania skierowane na osobę z niepełnosprawnością i jej otoczenie oraz działania ukierunkowane na pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnością.

Naszą siłą jest zgrany i doświadczony zespół specjalistów do spraw aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy w pracy dają z siebie 200 procent.

Przede wszystkim jednak sukces zawdzięczamy współpracującym z nami osobom z niepełnosprawnością,  które każdego dnia udowadniają nam, że nasza praca ma sens oraz pracodawcom, którzy są otwarci i dostrzegają inne niż tylko finansowe korzyści z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w swoich firmach.

Obecnie przy naszym wsparciu osoby z niepełnosprawnością intelektualną pracują w takich śląskich firmach jak min.: Restauracja Złoty Osioł w Katowicach, Restauracja Jazz Club Hipnoza w Katowicach, Przedsiębiorstwo SAKOP w Bytomiu, Firma RAFS w Chorzowie, Firma Hydromont w Bytomiu, Chorzowskie Centrum Kultury, Bytomskie Centrum Kultury i wielu innych.

Realizując w kolejnych latach projekty związane z aktywizacją zawodową udało nam się zatrudnić blisko 80 osób na wybranych przez nie stanowiskach pracy. Największym naszym sukcesem jest jednak fakt, ze zdecydowana większość z tych, którym udzieliliśmy wsparcia utrzymuje zatrudnienie nawet od kilku lat lub zmienia je w związku z chęcią rozwoju zawodowego, a marka bytomskiego Centrum DZWONI stała się synonimem profesjonalnych i pozytywnych działań dla osób z niepełnosprawnością oraz firm i instytucji ich zatrudniających.