Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie


Centrum DZWONI w Warszawie od 2006 r. zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na osiągnięcie sukcesu – uzyskanie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością pracuje wyspecjalizowana kadra: doradca, psycholog, trenerzy pracy.

Dzięki działaniom Centrum DZWONI zwiększamy szanse na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością poprzez nabycie umiejętności zawodowych i społecznych.

W ciągu ostatnich lat udało nam się zatrudnić ok. 60 osób w takich miejscach jak:

AmRest (Pizza Hut, KFC, Starbucks), hurtownia Maan, McDonalds, Korpotaxi, Sodexo, Studio Ogród, Teatr Kamienica, BRPO, Urząd Miasta, AZ System, Muzeum Kolejnictwa, Centrum Promocji Kultury, Zakład dla Chronicznie Chorych.

Dzięki wsparciu trenerów pracy wiele osób zatrudnionych w 2006 r. pracuje do dziś.

Dla naszych klientów organizujemy praktyki i staże zawodowe m.in. w: Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, PFRON,WCPR, Inforsys, hipermarkety REAL, Tesco, hotel Ibis, hostel 4U, biblioteki M.St. Warszawy, gabinet stomatologiczny An-dent, Klubogaleria, klub Absynt.

Staże zawodowe przygotowują do podjęcia konkretnej pracy na właściwym stanowisku. Gdy kończymy staż istnieje większe prawdopodobieństwo otrzymania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie lub innym w tej samej branży. Staż pozwala osobom z niepełnosprawnością zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, które mogą okazać się bardzo przydatne w pracy, której się podejmą w przyszłości.

Nasze działania korzystnie wpłynęły na zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych. Przełamaliśmy stereotyp postrzegania osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako odbiorcy pomocy społecznej.

Również wśród pracodawców staramy się przełamywać lęk przed zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością. Niejednokrotnie przekonują się oni, że nasi Beneficjenci często nie tylko efektywniej pracują, ale i z ich zatrudnienia właściciele firm mogą czerpać niepodważalne korzyści.

Kadra Centrum DZWONI udowodniła, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą pracować, dzięki czemu wzrosło ich poczucie wartości i wiary we własne siły.