Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zgierzu


Centrum DZWONI - to skrócona nazwa projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” działającego w Zgierzu od maja 2006 roku.  Jego realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Nasza oferta aktywizacji zawodowej skierowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które chcą podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Początki naszej działalności były trudne. Największą barierę stanowiły niewiedza i brak wiary pracodawców, rodziców i opiekunów, a także samych osób z niepełnosprawnością intelektualną w to, że mogą być pełnowartościowymi pracownikami.

Przez siedem lat działalności, Centrum DZWONI w Zgierzu objęło wsparciem ponad 150 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Owocem naszej pracy jest: ponad 130 odbytych zajęć praktycznych, ponad 30 zrealizowanych staży zawodowych, 24 zawarte umowy cywilnoprawne i 55 podpisanych umów o pracę. Jednak największy sukces to zmiana podejścia i chęć zatrudniania na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie realizujemy kolejny projekt, do którego udziału zachęcamy absolwentów szkół specjalnych, osoby niepełnosprawne przebywające w domach rodzinnych oraz ośrodkach wsparcia.

Zgłaszając się do nas osoba z niepełnosprawnością intelektualną może liczyć na bezpłatne wsparcie specjalistów tj. doradcy zawodowego, psychologa, trenera pracy, którzy wspólnie pomogą znaleźć jej odpowiednią pracę dostosowaną do indywidualnych możliwości i potrzeb. Po podjęciu zatrudnienia niepełnosprawny pracownik nie jest pozostawiany samemu sobie.  W dalszym ciągu objęty jest wsparciem trenera pracy (monitorowanie przebiegu pracy) oraz reszty specjalistów, którzy służą pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów zawodowych.

Do współpracy z nami zachęcamy również pracodawców, którym oferujemy pomoc w doborze odpowiednich kandydatów na proponowane stanowiska pracy, wsparcie w procedurze ich zatrudnienia oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON.