Centrum DZWONI

Tekst łatwy do czytania


Kto może wziąć udział w projekcie?

Do Centrum DZWONI zapraszamy osoby, które:

  • Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawności intelektualnej

  • Pracują lub niepracują

  • Zamieszkują teren jednego z pięciu województw: łódzkie, mazowieckie, śląskie, pomorskie, podkarpackie.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji

Na pierwsze spotkanie w Centrum DZWONI zabierz ze sobą :

  • Orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej

  • Dowód osobisty