Centrum DZWONI

Prawa i obowiązki pracownika


Prawa

PRACOWNIK MA PRAWO DO:

Podpisania umowy o pacę
Otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę
Przerwy
Zwolnienia lekarskiego w czasie choroby
Ubrania służbowego
Urlopu wypoczynkowego
Urlopu macierzyńskiego
Wypowiedzenia swojego zdania
Emerytury, renty, odszkodowania przy wypadkach w pracy
Złożenia wypowiedzenia
Możesz zrezygnować z pracy
Odwołania się do Sądu Pracy jeśli pracodawca nie przestrzega Twoich praw

 

 

Obowiązki

 

PRACOWNIK MA OBOWIĄZEK:

Wykonywać starannie czynności zlecone przez pracodawcę
Przestrzegać regulaminu
Przestrzegać zasad BHP
Być punktualnym
Przestrzegać czasu pracy
Dbać o stanowisko i narzędzia pracy
Przestrzegać zasad życia społecznego
Współpracować z kolegami i koleżankami z pracy
Poddawać się badaniom lekarskim i stosować do zaleceń lekarza