Centrum DZWONI

Spotkania indywidualne


Na spotkaniach z doradcą zawodowym

Wypełnisz formularz zgłoszeniowy
Doradca zawodowy pomoże Ci określić Twoje umiejętności, to co potrafisz robić 
Na przykład potrafisz obsługiwać komputer
Dowiesz się w jakich zawodach możesz pracować
Doradca zawodowy pomoże Ci wybrać miejsce na warsztaty, praktykę, staż lub zatrudnienie
Wspólnie z doradcą ustalicie Twój cel zawodowy i sposoby jego realizacji (Indywidualny Plan Aktywizacji)

 

Na spotkaniach z psychologiem

Dowiesz się jakie są Twoje mocne strony, z czym sobie dobrze radzisz
Na przykład masz dobre pomysły
Dowiesz się jakie są Twoje słabe strony, z czym sobie nie radzisz
Na przykład nie potrafisz oszczędzać
Nauczysz się radzić sobie z sytuacjami trudnymi, stresem
Dowiesz się jak nawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi
Psycholog będzie Cię wspierał w rozwiązywaniu Twoich problemów