Centrum DZWONI

Staż


Jest to nauka
Staż odbywa się w przedsiębiorstwie
Trwa 3 miesiące
Uczysz się czynności zawodowych w przedsiębiorstwie
Na przykład czynności, które wykonuje piekarz
Uczysz się przestrzegać zasad obowiązujących w pracy
Poznajesz prawa i obowiązki pracownika
Uczysz się pracować z innymi osobami
Nie podpisujesz umowy o pracę
Otrzymujesz pieniądze za swoją pracę (stypendium)