Centrum DZWONI

Warsztaty praktyczne


Warsztaty praktyczne odbywają się w przedsiębiorstwie
Warsztaty praktyczne trwają 1 dzień na jednym stanowisku pracy
Podczas warsztatów praktycznych poznajesz różne stanowiska pracy i czynności zawodowe
Sprawdzasz co potrafisz robić
Poznajesz nowe osoby (pracowników)
Nie zarabiasz pieniędzy 
Warsztaty praktyczne są bezpłatne
Po warsztatach praktycznych wspólnie z doradcą zawodowym określasz swoją ścieżkę zawodową