Centrum DZWONI

Certyfikaty i informacje o działalności agencji


Zaświadczenie o wpisie do rejestru [PDF]

Certyfikaty

Certyfikat - Agencja doradztwa personalnego [PDF]

Certyfikat - Agencja poradnictwa zawodowego [PDF]

Certyfikat - Agencja pośrednictwa pracy [PDF]

Informacje o działalności agencji

2008 [PDF]

2009 [PDF]

2010 [PDF]

2011 [PDF]

2012 [PDF]

2013 [PDF]

2014 [PDF]